Urbex

Urban exploring, afgekortΒ urbexΒ ofΒ UE, is het bezoeken, fotograferenΒ en documenteren van infrastructuur gemaakt door de mens, meestal verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties. De term werd omstreeks 1990 bedacht door de Canadese explorer Jeff Chapman, ook gekend als Ninjalicious, die met het tijdschriftΒ InfiltrationΒ en