Urbex

Urban exploring, afgekortΒ urbexΒ ofΒ UE, is het bezoeken, fotograferenΒ en documenteren van infrastructuur gemaakt door de mens, meestal verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties. De term werd omstreeks 1990 bedacht door de Canadese explorer Jeff Chapman, ook gekend als Ninjalicious, die met het tijdschriftΒ InfiltrationΒ en de websiteΒ infiltration.orgΒ gestart was. In 2005 publiceerde Chapmann het boekΒ Access All Areas: a user’s guide to the art of urban exploration

De termΒ urban exploringΒ is Engels en betekent letterlijk verkennen van het urbane (=stedelijke) steden of gebouwen, maar het kan zich net zo goed op het platteland afspelen.


leave nothing but footprints take nothing but pictures